Trong khuôn khổ liên kết với Di sản vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà của Thành phố Hải Phòng một lần nữa được lập hồ sơ đề cử Di sản thiên nhiên thế giới.
Trong khuôn khổ liên kết với Di sản vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà của Thành phố Hải Phòng một lần nữa được lập hồ sơ đề cử Di sản thiên nhiên thế giới.
 
Tái đề cử di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà
Tại cuộc họp cấp lãnh đạo lần thứ tư của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), các đại biểu đã cập nhật tiến độ chuẩn bị hồ sơ tái đề cử Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long mở rộng sang quần đảo Cát Bà và thảo luận các biện pháp tăng cường quản lý bảo vệ môi trường di sản trong bối cảnh mới.

Trước đó, tháng 01/2017, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã gửi thông tin khu di sản mở rộng lên Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO để đưa vào Danh sách các khu di sản dự kiến. UBND Thành phố Hải Phòng sẽ chuẩn bị hồ sơ tái đề cử và nộp bản dự thảo cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UNESCO vào tháng 9/2017. Bản hồ sơ cuối cùng sẽ được nộp vào ngày 01/02/2018.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng cũng đề nghị IUCN tiếp tục hỗ trợ nhóm chuyên gia quốc tế dự kiến thực hiện nghiên cứu thực địa tại Hải Phòng và Quảng Ninh từ ngày 3/6/2017; hỗ trợ đánh giá những giá trị nổi bật toàn cầu về thẩm mĩ, địa mạo, địa chất và đa dạng sinh học; rà soát, cập nhật và công nhận giá trị những loài sinh vật đặc hữu tại vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà để đưa vào danh mục IUCN.

Được biết, sáng kiến Liên minh Hạ Long - Cát Bà với nguồn vốn hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Phát triển Hoa Kỳ (USAID) khởi xướng vào năm 2014 nhằm xây dựng cơ chế hợp tác đối tác giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương, từ đó thúc đẩy các hoạt động bảo tồn, bảo vệ môi trường tại Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà. Năm 2015, Liên minh thành lập Ban lãnh đạo với định hướng tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, giải quyết một số vấn đề môi trường liên quan đến các doanh nghiệp du thuyền, hỗ trợ kỹ thuật cho UNESCO trong công tác quản lý Vịnh Hạ Long cũng như đề xuất mở rộng Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long bao gồm cả quần đảo Cát Bà. Đầu năm 2016, Văn phòng IUCN tại Việt Nam đã có Công văn số 09/IUCNVN/2016 khẳng định sự cần thiết của việc mở rộng Vịnh Hạ Long với Quần đảo Cát Bà để xây dựng hồ sơ đề cử Di sản Thế giới, đồng thời khẳng định sự ủng hộ của IUCN và các tổ chức quốc tế, cơ quan, nhà khoa học liên quan tại nhiều diễn đàn thảo luận về vấn đề này. 

Theo Cinet.Vn
Tour du lịch cuối tuần

Đăng bình luận:

0 Bình luận: